High-tech laboratóriá   

Ústav materiálov

Študijné programy

...

Študijné programy


Materiálové inžinierstvo

Absolvent získa poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín, s orientáciou na hlavné druhy technických materiálov. Bude rozumieť výrobe, skúšaniu, technologickému spracovaniu, výberu, exploatácii a degradácii vlastností hlavných druhov technických materiálov. Bude mať znalosti z pojmov, princípov a teórie, vzťahujúcich sa k technickým materiálom, z technológie výroby, technológie spracovania, aplikácie a recyklácie materiálov, taktiež zo základov elektrotechniky, konštruovania a informatiky.

Možnosť študovať na pracoviskách v Trnave a Dubnici nad Váhom.

Benefity štúdia: unikátne zariadenia, zahraničné stáže, možnosť získania štipendií.


Profil absolventa

Budete schopný aplikovať mechanické a defektoskopické skúšky materiálov, pozorovať a hodnotiť štruktúru a mikroštruktúru materiálov. Spoznáte tiež moderné informačno-komunikačné technológie a budete ich vedieť využívať v praxi.Materiálový výskum
Fotogaléria


Úspešní absolventi


...

Ing. Miroslav Trnka

Zakladateľ a spolumajiteľ firmy ESET

...

Ing. Ivan Golian, CSc.,

Riaditeľ úseku informačných systémov a sietí v spoločnosti ORANGE

...

Ing. Roman Nagy, PhD.,

Vedúci vývojárskeho tímu pre elektronické riadiace jednotky v BMW AGUbytovanie


Ubytovanie pre študentov je zabezpečené bunkovým systémom v nových dvoch a trojlôžkových izbách priamo v areáli školy. Bunky sú vybavené samostatným sociálnym zariadením a pripojením na internet. Každé podlažie má k dispozícií vlastnú kuchyňku s vybavením. Študenti majú taktiež možnosť zabezpečenia stravy počas prevádzky školskej jedálne a školského bufetu. Každý študent zapísaný na dennej forme štúdia má nárok na 2 dotované jedlá za deň. Študenti majú v rámci areálu k dispozícii: krytú plaváreň, telocvičňu, posilňovňu, vonkajšie trávnaté a asfaltové športové plochy.

Internát je situovaný v širšom centre Trnavy s výbornou dostupnosťou mestskej hromadnej dopravy a nákupných centier. Cesta z vysokoškolského internátu do centra Trnavy trvá chôdzou približne 10 minút. Od železničnej a autobusovej stanice prejdete na internát cez park a obchodné centrum MAX smerom na Prednádražie za 10 minút.

Kontakt


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Jána Bottu č. 2781/25
Trnava, 917 24