Benefity pri štúdiu


High-tech laboratóriá a učebne

Ubytovanie v areáli školy

Zahraničné stáže

Možnosť získania štipendií

Možnosť využitia školských športovísk

Ústav materiálov

Študijné programy

...

Študijné programy


Materiálové inžinierstvo

V tomto študijnom programe sa zoznámite s hlavnými druhmi technických materiálov. Budete mať prehľad o technológiách ako rôzne materiály vyrábať, skúšať a ďalej spracovať. Ako si vybrať ten najvhodnejší, ako ich využívať, ale aj o tom ako ich vlastnosti môžu časom degradovať a akou technológiou sa dajú materiály recyklovať. Aby ste všetky tieto technológie lepšie pochopili, a sami si ich vedeli zlepšovať, nadobudnete tiež znalosti z informatiky, elektrotechniky a konštruovania. Základy z manažmentu vám zas pomôžu pochopiť, ako taký priemyselný podnik funguje.

Možnosť študovať na pracoviskách v: Trnave, Dubnici nad Váhom, Brezne, Leviciach

Profil absolventa

Budete schopný aplikovať mechanické a defektoskopické skúšky materiálov, pozorovať a hodnotiť štruktúru a mikroštruktúru materiálov. Spoznáte tiež moderné informačno-komunikačné technológie a budete ich vedieť využívať v praxi.

Ubytovanie


Ubytovanie pre študentov je zabezpečené bunkovým systémom v nových dvoch a trojlôžkových izbách priamo v areáli školy. Bunky sú vybavené samostatným sociálnym zariadením a pripojením na internet. Každé podlažie má k dispozícií vlastnú kuchyňku s vybavením. Študenti majú taktiež možnosť zabezpečenia stravy počas prevádzky školskej jedálne a školského bufetu. Každý študent zapísaný na dennej forme štúdia má nárok na 2 dotované jedlá za deň.

Internát je situovaný v širšom centre Trnavy s výbornou dostupnosťou mestskej hromadnej dopravy a nákupných centier. Cesta z vysokoškolského internátu do centra Trnavy trvá chôdzou približne 10 minút. Od železničnej a autobusovej stanice prejdete na internát cez park a obchodné centrum MAX smerom na Prednádražie za 10 minút.

Fotogaléria


Úspešní absolventi


...

Ing. Miroslav Trnka

Zakladateľ a spolumajiteľ firmy ESET

...

Ing. Ivan Golian, CSc.,

Riaditeľ úseku informačných systémov a sietí v spoločnosti ORANGE

...

Ing. Roman Nagy, PhD.,

Vedúci vývojárskeho tímu pre elektronické riadiace jednotky v BMW AG

Kontakt


V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Pavilón T
Jána Bottu č. 2781/25
Trnava, 917 24

prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk